Djupare under hörtröskeln

Hörspel i två akter, fyra delar, och sju episoder av Risto Holopainen, 2020.


fig_uht

Under hörtröskeln är ett radioprogram om marginell musik. Djupare under hörtröskeln är ett hörspel om detta radioprogram. Vi följer gästerna och programledarna både i och utanför studion. Förutom folkmusik och Beethoven-pastisch presenteras fiktiv samtidsmusik av tonsättarna Hagerup, Vinyl och Mantissa. Absurda dialoger vävs i ett komplicerat språkspel med alltför många regler.


Djupare under hörtröskeln är ett beställningsverk för Notam som framfördes i en barack under Ultimafestivalen i 2020. Det har också sänts som en miniserie på RadiOrakel och på Radio Tenthaus. Några scener ur en tidigare version framfördes under Ultima i 2007. I den nya versionen tillkommer fyra nya roller och en hel del nytt material.


Sound installation and print exhibition

Inne i baracken där hörspelet presenterades tillsammans med en grafikutställning. Foto: Bjørg Tønnesen.


Diverse dokumentation

Programblad för hörspelet med bakgrundsmaterial.

Anteckningar före, efter och under hörtröskeln. Tidigare opublicerad essä, huvudsakligen från 2020. Ursprungligen avseedd att publiceras i en tidskrift som gick i dvala ungefär samtidigt.

Synopsis in English.


hearing threshold outdoors

Baracken från utsidan. Foto: Mads Kjeldgaard.

Medverkande

(Med flera.)