Carl Fredrik Larssons allmänbildande guide till Risto Holopainens musik

1. The Tesselation Problem

Namnet, The Tesselation Problem, borde naturligtvis bytas ut mot Dadaistisk Monumentalfunktionalism, eftersom en civiliserad kultur kräver av sina medlemmar att de håller efter sina åtbörder. De kan inte alltid ocensurerat säga vad de tänker - dit hör sådant som lycka, kåthet och likgiltighet inför andra.

2. Studie 1

Den som lyssnar på det här verket är antingen en präst (idiot) eller en forskare, ty Studie är ett försök att omvandla en i alla stycken geometrisk bild till ett stycke musikaliskt ljudande rum. Men det är också en omvandling från det andligt rena till den köttsligt bundna perversionen (åtminstone i rent klinisk bemärkelse). Allt känns samtidigt befriande och komprometterande - som att vilja bli upptäckt när man syndar. Ett kvävt skrik inför publik, ett tredje kön... Men stycket är inte medelmåttigt!

3. minus 2

Hur fungerar människorna? Deras ständiga krig? Vapen (blommor utav stål) och åsikter (piskrapp + grus). Varför försöka vara social? Och bakom denna lögn behovet av att ständigt vilja veta bättra. Stycket flyr helt enkelt från sig själv, eller snarare "väljer" det att fly från sig själv. Det är bra. (Paglia lyckas bättre fånga vad jag är ute efter när hon talar om mannen som the divine boy: någon sorts spåkonst i inälvor.) Tack vare det blir minus inte ett stycke som skjuter upp något till morgondagen. Här är man ständigt närvarande.

4. Det stora arbetet, del 1

Det första ord jag kommer att tänka på är vatten (friskt källvatten) som är belyst underifrån av torkad kåda. Men någonting obestämt lever i vattnet... En riktning, som vi väntat på och som tycks vilja oss något - där Markus är ett lejon, men också en djävul, som höjer tankarnas hastighet. Verkligheten bär inom sig en föreställning om det overkliga, och det overkliga har i detta samma tyngd som det verkliga.

5. Skisser till Prosit

Ibland stöter man på stycken som stimulerar minnet. Skisser till Prosit är just ett sådant stycke. Jag minns till exempel att jag ofta stött på kvinnor som efter någon timmes fingrande helt släppt ut håret - särskilt under sommaren. Jag har inte behövt säga mycket till dem. De har talat om än det ena än det andra. Mot kvällen har jag brukat försöka svara så nonchalant som möjligt; att jag är väl förtrogen med allt de säger och att jag förstår att de egentligen talat om döden.

6. Variasjonar over ei stille

När jag hör orden "variasjonar over ei stille" vore det som om en rakkniv drogs över mina ögons månar. Den nya blicken riktas mot stjärnbilder som Vågen och Stämgaffeln. Jag ställer mig frågande till det ständigt öronbedövande havsbruset i fjärran. Mina fingrar drar sakta genom den kyliga natthimlen.
(1. Krumeluren Paul Leataud åt dagligen fyra potatisar.
2. Djävulen - en varelse som är mäktigare än den tölpaktige Gud.
3. All musikkonst är ett svineri.)

Carl Fredrik Larsson(1) Studie: en elektroakustisk sådan, från 1995.

(2) minus (1997) är en slagverkskvintett.