Songen um rallaren

for
sopran med ambolt
klarinett i Bb

tekst: Kristofer Uppdal

dur. ca 19'

© Risto Holopainen 2006
tinga av Gjertrud Pedersen & Astrid Kvalbein

Og er han heppen, lurer han seg sjølv til tjuv-åke ein stubb. På jarnvegen han sjølv bygde. Men blir hivd av. Og hekta, for påfunnet.
For ein skapar skal skapa, og ikkje kvile på det han har skapt.
Det kan dei, som ikkje er føre til skapa.

(Kristofer Uppdal)